Home
Projects
Blog

(SRB) Relacioni komputacioni model

August 10, 2018


napraviti komputacioni model iz relacija
dokazati da je Turing komputaciono ekvivalentan relacijama, ali da relacije mogu da rese neki Turing nekompletan problem
iz toga ce slediti da je relacioni racun superiorniji

behavior decomposition
  kako iz behaviora se prevodi u model (i.e. program, tj relacioni program)
  nastaviti analizu bazisa relacionih programa/modela
    da li ce se onda stici do modela koji je najmanji koji definise pravila takvog racuna, kao sto npr 5-tuple definise Turing masinu
    superponiranje frekvencija v superponiranje programa, kako to utice na ekspresiju behavior-a

  turing/lambda imaju encoding objekata
    dakle rade s objektima
    relacioni racun onda zamenjuje objekte u potpunosti
    potrebna set teorija?

label-i su onda samo simboli koja oznacavaju komputacionu ekvivalenciju necega